Metoder

Vi har sedan starten 1985 arbetat med behandling av människor med missbruk och psykisk ohälsa. I vårt behandlingsarbete följer vi Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

Vår målsättning är att hjälpa människor till ett drogfritt och värdigt liv innanför samhällets ramar.  Vi har ett psykodynamiskt synsätt och har kontinuerligt utvecklat våra metoder och vårt arbetssätt för att kunna möta våra klienters behov

Vi arbetar bl.a. med:

•        MI

•        Återfallsprevention

•        KBT

•        PDT

•        relationell psykoterapi

•        samtalsgrupper med alkohol- och drogterapeut

•         EMDR

Grundläggande är våra klienters rätt att få den omsorg de behöver och bli respektfullt bemötta oavsett problematik.

Vi arbetar med vuxna människor, män och kvinnor (även par) med missbruksproblematik, ofta i kombination med psykisk ohälsa, ibland också med neuropsykiatrisk problematik och traumatisering. Varje klient har en kontaktperson. Våra terapeuter har utöver sin högskoleutbildning minst steg 1 utbildning i psykoterapi. Nivån på terapin bestäms utifrån klientens behov och förmåga. Terapin kan omfatta allt från stödjande samtal och jagstärkande terapi till insiktsterapi. Behandlingen stöds av Leg. sjuksköterska och leg. läkare med specialistkompetens i psykiatri.