Brunnsgårdens Behandlingshem Missbruksvård

 SoL, LVM §27.

  

Brunnsgårdens verksamhet bedrivs av Stiftelsen Nordia, vilket innebär att eventuella överkott återinvesteras i verksamheten i form av personalutveckling och renovering av våra fastigheter. Stiftelsen Nordia är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation. Brunnsgården är ett HVB-hem med heldygnsvård.

I vårt behandlingsarbete följer vi Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

Verksamheten är kvalitets- och miljöledningscertifierad enligt SS-EN ISO 9001:2014 respektive SS-EN ISO 14001:2014.        

Brunnsgårdens behandlingshem ligger naturskönt på småländska höglandet strax söder om Tranås.

Vi har sedan starten 1985 arbetat med behandling av människor med missbruk och psykiska problem. I vårt behandlingsarbete följer vi Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Vår målsättning är att hjälpa människor till ett drogfritt och värdigt liv innanför samhällets ramar.  Vi har ett psykodynamiskt synsätt och har kontinuerligt utvecklat våra metoder och vårt arbetssätt för att kunna möta våra klienters behov. Vi arbetar bl.a. med KBT, strukturerad psykodynamisk psykoterapi, relationell psykoterapi och använder också kognitiva metoder såsom  manualbaserad Återfallsprevention – en evidensbaserad färdighetsträning vid beroende, MI (motiverande samtal) och EMDR. Grundläggande är våra klienters rätt att få den omsorg de behöver och bli respektfullt bemötta oavsett problematik. Brunnsgårdens behandlingshems verksamhet bedrivs av Stiftelsen Nordia, som är en religiöst och politiskt oberoende organisation.
Verksamheten är kvalitets- och miljöledningscertifierad enligt SS-EN ISO 9001:2014 respektive SS-EN ISO 14001:2014.