Personal

Personalgruppen, som består av 14 personer, utgör ett sammansvetsat team, som tillsammans har långt över hundra års erfarenhet av behandling av människor med missbruks- och psykiska problem. Flera av oss har akademisk utbildning i grunden, andra har en bakgrund inom psykiatri eller annat för verksamheten lämpligt yrkesområde.

 • Föreståndare/verksamhetschef  är socionom och leg. psykoterapeut med utbildning i KBT, traumaterapi, EMDR, hypnos och utbildad psykoterapihandledare.
 • Stf. Föreståndare är socionom med steg 1 utbildning i psykoterapi och pågående utbildning till Leg. psykoterapeut.
 • Ekonomichef med ansvar för ekonomi och personal administration
 • Leg. Sjuksköterska på heltid.
 • Leg. Psykoterapeut/sjuksköterka med utbildning i KBT.
 • Terapeut som är utbildad socionom och pågående utbildning i psykoterapi steg 1 med lång erfarenhet av att arbeta med människor.
 • Sex behandlingsassistenter (med minst behandlingsassistentutbildning eller motsvarande, tre är behandlingspedagoger) Varav tre har utbildning i Återfallsprevention, en har vidareutbildning i neuropsykiatrisk problematik, fem har utbildning i MI, en har utbildning till alkohol- och drogterapeut
 • Köksmästare
 • Vi har tillgång till 2 vikarier med behandlingspedagogutbildning/undersköterska vid sjukdom och semester.
 • På konsultbasis finns läkare med specialistkompetens i psykiatri 1 dag/vecka.
 • Leg. Psykolog finns på konsultbasis för samtal och utredningsarbete.