Personal

Personalgruppen, som består av ett sammansvetsat team, som tillsammans har långt över hundra års erfarenhet av behandling av människor med missbruks- och psykiska problem. Flera av oss har akademisk utbildning i grunden, andra har en bakgrund inom psykiatri eller annat för verksamheten lämpligt yrkesområde.

 • Föreståndare/verksamhetschef  är socionom och leg. psykoterapeut med utbildning i KBT, traumaterapi, EMDR, hypnos och utbildad psykoterapihandledare.
 • Bitr. föreståndare är leg arbetsterapeut.
 • Ekonomichef med ansvar för ekonomi och personal administration
 • Leg. Sjuksköterska på heltid.
 • Sex behandlingspedagoger, varav två har pågående utbildning till alkohol- och drogterapeut.
 • Köksmästare
 • Vi har tillgång till 3 vikarier med behandlingspedagogutbildning/undersköterska vid sjukdom och semester.
 • På konsultbasis finns
 • Leg. läkare med specialistkompetens i psykiatri 1 dag/vecka.
 • Leg. psykoterapeut/sjuksköterska med utbildning i KBT.
 • Leg. psykoterapeut med grundutbildning som socialpedagog.
 • Leg. psykolog med vidareutbildning i traumabearbetning och EMDR.